Statliga åtgärder för ökat bostadsbyggande i norra Sverige

Foto: Niklas Jonasson/Unsplash

I dag överlämnade utredaren Peter Larsson en delrapport med förslag för att öka bostadsbyggandet i norra Sverige till regeringen. Skellefteå kommun välkomnar förslagen men uppmanar samtidigt regeringen att vidta mer omedelbara och kraftfulla åtgärder.

Kommunalråd Lorents Burman (S) i Skellefteå uttrycker positiv inställning till de förslag som utredaren Peter Larsson har presenterat för regeringen. Han betonar dock vikten av att regeringen inte bara analyserar delrapporten under lång tid utan också snabbt genomför de åtgärder som behövs. Skellefteå kommun har länge efterfrågat incitament för ökad riskdelning och minskat regelkrångel inom bostadsbyggandet.

Lorents Burman säger: "Vi delar slutsatserna i rapporten och gläds över de expansionskommuner som kommer att få stöd. Men för Skellefteå krävs större och fler åtgärder från staten på grund av den pågående samhällsomvandlingen med befolkningsökning, låg arbetslöshet och kompetensbehov."

Skellefteå kommun behöver möjligheter att testa nya lösningar och betonar att regeringen måste agera kraftfullt. Trots en intensiv byggtakt pekar en bedömning på att endast hälften av de nödvändiga nya bostäderna i Skellefteå kan realiseras. Kommunen arbetar aktivt med att hitta både långsiktiga och kortsiktiga lösningar, och den växande bostadsskulden kräver drastiska åtgärder om den ska undvikas.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson understryker att Skellefteå kommun arbetar nära Peter Larsson och hoppas på regeringens stöd för de lösningar som behövs. Hon poängterar att läget är akut och kräver kraftfulla åtgärder för att inte bostadsfrågan ska hindra Skellefteås utveckling.