Miljövänlig energilösning i Råbylund

Bostadsområdet Råbylund i sydöstra Lund. Bild: Heimstaden

En etapp har redan slutförts och etapp två förväntas vara klar i början av 2024. Bostadsområdet Råbylund i sydöstra Lund utvecklas synligt, och här har det skapats ett unikt miljövänligt energisystem speciellt anpassat för Råbylund.

Råbylund-området i sydöstra Lund består av fem byggetapper som påbörjades 2021. Alla fem etapperna förväntas vara färdiga under 2026. Redan i början av processen fick Kraftringen i uppdrag att utveckla en energilösning för de första två etapperna, som omfattar 367 lägenheter. En grundläggande förutsättning var att energianvändningen inte skulle överstiga 42 kWh/kvadratmeter och år. Kraftringen antog utmaningen, och Jon Svärd, energiexpert på Kraftringen, ledde arbetet med energisystemet på Råbylund.

Jon Svärd kommenterar: "Från början var det tydligt att energiprestandan inte fick överstiga 42 kWh/kvadratmeter. Utifrån detta specifika behov har vi designat anläggningen från grunden och kombinerat olika energikällor på nya sätt för att skapa ett effektivt energisystem."

Energilösningen inkluderar fjärrvärme, värmepump, värmemagasin i ackumulatortankar, elenergilagring i elbatteri, samt solceller för både el och termisk värme. Ett övergripande styrsystem kommunicerar med byggnadens styrsystem för att säkerställa att den mest effektiva energikällan används, och målet är att hålla energiprestandan under 42 kWh/kvadratmeter och år.

Det unika med lösningen är användningen av hybridsolceller som genererar både el och termisk energi från solen. Det möjliggör också hämtning av solenergi under nattetid genom att panelerna värms av omgivande lufttemperatur. Jon Svärd förklarar: "Vi lagrar och förflyttar överskottsenergi från dag till natt och förlänger därmed solsystemets varaktighet över traditionella säsonger."

Heimstaden är byggherren och ägaren av fastighetsbeståndet i Råbylund. Annicka Jörgensen, hållbarhetschef på Heimstaden Sverige, kommenterar: "Det är spännande att implementera ny effektiv teknik i våra fastigheter som hjälper oss att minska vårt klimatavtryck, och detta är ett exempel på det."

Magnolia Bostad har drivit projektet på uppdrag av Heimstaden, och Joel Sandler, projektutvecklare på Magnolia Bostad, ser projektet som en viktig referens för framtiden. Han betonar vikten av att utnyttja hållbara energikällor och lagra energin på ett smart sätt för att använda den när det behövs.