PropTech Championship 2024 - 26 företag tävlar om projektkontrakt i Rosengård

Roger Tofft, vd PropTech Sweden och Jonas Stark, affärsutvecklingschef MKB Fastighets AB är glada över att det är så många bolag som vill vara med och skapa framtidens boende och bidra till en enklare vardag för MKBs kunder. Foto: MKB

Ansökningsperioden för deltagande i PropTech Championship 2024 – Energized by MKB har nu avslutats. MKB Fastighets AB och PropTech Sweden är glada att meddela att årets tävling har slagit deltagarrekord, vilket indikerar ett starkt intresse från teknologiska innovatörer att utmana och bidra till fastighetsbranschen.

Årets evenemang äger rum i Malmö, specifikt i Rosengård, och vinnaren kommer att tilldelas ett projektkontrakt för att implementera och förverkliga sin lösning i MKBs fastigheter i Rosengård.

Totalt har 26 företag lämnat in sina bidrag, vilket representerar en imponerande ökning med 24 procent jämfört med föregående år. Dessa tävlingsbidrag fördelas jämnt över de tre tävlingskategorierna: Tenant Satisfaction, Optimized Property Management och Wild Card.

Jonas Stark, affärsutvecklingschef på MKB Fastighets AB, uttrycker sin glädje över det stora engagemanget och ser fram emot att utveckla innovativa teknikförslag i Rosengård som en del av en övergripande satsning för att förbättra områdets status.

PropTech Championship syftar till att accelerera marknaden för fastighetsteknologi. Tävlingen underlättar samarbeten inom branschen och speglar det växande behovet av digitalisering inom fastighets- och byggsektorn för att uppnå företagsmål.

Roger Tofft, vd för PropTech Sweden, noterar det stora intresset för tävlingen och dess betydelse. Han framhäver den breda variationen av deltagande företag och deras högkvalitativa lösningar. Årets tävling inkluderar även fler internationella deltagare än tidigare år.

Nu går bedömningsprocessen över till juryn, bestående av representanter från teknikbranschen, MKB-personal och en boende hos MKB. Juryn kommer att välja ut fyra bidrag inom varje kategori, vilka sedan kommer att delta i kvartsfinaler och semifinaler. De framstående bidragen möts sedan i huvudfinalen den 11 april i Malmö. De utvalda bidragen till slutspel kommer att tillkännages vid slutet av februari.