Fäladslyktan - En grön oas mitt i Lund

Fäladslyktan på Norra Fäladen. Illustration: PE Teknik och Arkitektur

En avgörande komponent för Norra Fäladens utveckling föll på plats när byggnadsnämnden godkände detaljplanen för Fäladslyktan. Den nuvarande skolan kommer så småningom att ersättas av en ny, central skolbyggnad som också kommer att fungera som en mötesplats för en bredare publik än bara skolelever.

Den godkända detaljplanen möjliggör uppförandet av en enhetlig byggnad istället för de nuvarande utspridda undervisningslokalerna. Genom detta kan barnens skolgård, även känd som friytan, bli större och mer grönskande än den är idag. Många av de befintliga träden inom planområdet kan bevaras, och nya träd kommer att planteras för att ersätta dem som eventuellt måste tas bort. Även lekområdet med träd längst i sydost, vid cykelbanan, kommer att bevaras.

Förutom skola planeras även en ny idrottshall, bibliotek, kulturskola och en mötesplats för seniorer inom ramen för Fäladslyktan. Detta samlingsnamn kommer att omfatta olika funktioner och bidra till Norra Fäladens utveckling.

Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens vice ordförande, betonar att skolan och dess olika funktioner kommer att spela en central roll i den övergripande utvecklingsplanen för Norra Fäladen. Målet är att skolungdomar, äldre och övriga besökare ska bidra till att skapa liv och aktivitet i stadsdelen under fler timmar av dygnet.

Detaljplanen tillåter konstruktionen av en tre våningar hög byggnad i områdets sydvästra del. En entréplats framför huvudentrén kommer att vända sig mot Fäladstorgets befintliga centrum, vilket harmoniserar med de långsiktiga planerna för Norra Fäladens centrum.

Fäladslyktans huvudentré mot Fäladstorget är främst avsedd för gående och cyklister. Bilparkering kommer att finnas vid Fäladsgården, 200 meter bort, där det finns tillgängliga platser. Det planeras också för några få bilparkeringar inom den norra delen av planområdet, nära Vittnesgränd. Cykelparkeringar kommer att placeras runt skolan på olika platser.

Arbetet med att överskåda ett större område på Norra Fäladen pågår. Planprogrammet för detta håller på att utarbetas, och det planeras för samråd och dialog senare under året. Målsättningarna inkluderar att hitta nya bostadsplatser längs Svenshögsvägen, skapa ett mer öppet och vidareutvecklat centrum samt förbättra Svenshögsvägen för att ge mer plats åt cyklister och kollektivtrafik.