Byggbranschen utforskar hållbart retursystem för truckströn

Truckströn används för att skydda trävarorna från smuts, skräp och fukt samt för att minska risken för skador på träytan. Foto: Byggmaterialhandlarna

Den svenska byggbranschen genomgår för närvarande en omställning mot ökad cirkularitet och en mer hållbar verksamhet. En nödvändig del av denna omställning innebär att hitta nya lösningar för att öka återanvändningen. Byggmaterialhandlarna har därför beslutat att undersöka möjligheterna att etablera ett retursystem för truckströn.

Truckströ är ett träskydd som används för att säkra sågade eller hyvlade trävaror under transport. Det används för att skydda trävarorna från smuts, skräp, och fukt samt för att minska risken för skador på träytan.

Tanken är att skapa ett gemensamt återbrukssystem för virkesleverantörer (sågverk), byggmaterialhandlare och byggentreprenörer. En förstudie har nyligen påbörjats och förväntas vara klar i maj i år.

"Syftet med förstudien är att skapa en översiktlig grund för att bedöma om det finns ekonomiska och klimatmässiga förutsättningar att gå vidare med ett gemensamt retursystem för truckströn vid virkesleveranser från sågverken," säger Monica Björk, VD för Byggmaterialhandlarna.

"Branschen genererar en betydande mängd avfall i Sverige, och det är vårt ansvar att hantera detta. Genom att tillsammans ta steg mot ökad cirkularitet tror vi att initiativet med truckströ kommer att leda till inte bara miljömässiga fördelar utan också ökad kvalitet och framför allt ökad säkerhet för dem som arbetar nära dessa tunga virkespaket," tillägger Peter Sjöström, ordförande i VilmaBas Trägruppen inom Byggmaterialhandlarna och kategori- och inköpschef på Beijer Byggmaterial.

Returlogistik, som ansvarar för att samordna och utveckla byggbranschens gemensamma retursystem för standardiserade paller (Retursystem Byggpall), har fått i uppdrag att genomföra förstudien. Arbetet för att främja ökat återbruk är en väsentlig del av Byggmaterialhandlarnas hållbarhetsarbete med syfte att bidra till en ökad cirkularitet inom byggbranschen.