Infrastruktur tävlar om Trafikverkets arkitekturpris

Ekodukt, gångbro, bilbro och station tävlar om Trafikverkets arkitekturpris. Foto: Sveriges Arkitekter

Fyra infrastrukturprojekt är nominerade för Trafikverkets arkitekturpris 2023. Vinnaren tillkännages vid Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 9 april i Malmö.

Priset, som tilldelas vartannat år, premierar infrastrukturanläggningar med hög arkitektonisk kvalitet, hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden, med Sveriges Arkitekter som delaktiga i juryarbetet.

– Trafikverket är en myndighet vars olika infrastrukturanläggningar berör många människors vardag. Därför är det oerhört glädjande att verket, genom att instifta och dela ut detta pris, tar aktiv ställning kring vikten av väl gestaltade livsmiljöer. Jag är så glad över vårt samarbete, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic.

De nominerade är:

Ekodukt E6 Hallandsåsen

Ekodukten går över E6 Hallandsåsen i kommungränsen mellan Båstad och Ängelholm. Den ”återskapar en säker förbindelse för djur- och växtliv över den hårt trafikerade E6:an och minskar samtidigt risken för viltolyckor. Många olika djur, från älgar till småkryp, har fått ett lugnt och grönt stråk över vägen, fredat från biltrafikens buller och strålkastare”, skriver juryn i sin motivering.

Arkitekt är Tyréns och beställare Trafikverket.

Folke Bernadottes bro, Stockholm

Bron sträcker sig över Djurgårdsbrunnsviken mitt emellan Djurgårdsbron vid Strandvägen och Djurgårdsbrunn. Juryn motiverar sitt val bland annat med att ”utformningen av bron utgår från ett analysarbete kring landskapsrummet och den historiska förankringen. Ambitionen var att spänna över hela vikens bredd i ett enda språng, utan att göra en stor och hög konstruktion i det känsliga historiska landskapet.”

Arkitekt är & Rundqvist och beställare Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Nya Skurubron, Nacka

Bron är en del av Värmdöleden och utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm och skärgården. Den är resultatet av en arkitekttävling och juryn anser att ”Nya Skurubron har genomförts med hög ambition från tävling till genomförande”. Den skriver också att ”den nominerade är en modern, skulpturalt utformad bro med vackra smäckra linjer som gör ett lätt nedslag i landskapet. Bron är försynt i transportsystemet men storslagen i landskapet.”

Arkitekt är Wissing+Deitling och beställare Trafikverket.

Station Rosengård, Malmö

Station Rosengård togs i bruk 2019 och är planerad för alla nya invånare som förväntas flytta in i Amiralsstaden när det är fullt utbyggt. ”Det som skapar stationens karaktär är en komposition av några få tydliga byggelement – den gula färgen, de rektangulära plåtarna och inslaget av konst – som står mot en mycket inlevelsefullt utformad grönska. Ingenting har lämnats åt slumpen när det gäller växtvalen – det är vackert, innovativt och hållbart”, skriver juryn.

Arkitekt är Sweco och beställare Malmö Stad.

Juryn har under sitt arbete sett en satsning på arkitektur inom transportinfrastrukturen, med robusta materialval och nytänkande lösningar såsom olika konstruktionssätt och anläggningsmetoder. De nominerade är genomarbetade kvalitativa anläggningar, som inte bara löser en uppgift utan också ger mervärden till samhället.