Skanska bygger bostäder vid Masthuggskajen i Göteborg 

Bild: Riksbyggen.

Skanska meddelar att man har ingått avtal med Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen om att bygga ett bostadskvarter samt kommersiella lokaler vid Masthuggskajen i Göteborg. Avtalet är värt cirka 340 miljoner kronor. 

Totalt handlar det om 114 nya lägenheter i kvarteret där Riksbyggen står för 69 bostadsrättslägenheter och Elof Hansson Fastigheter för 45 hyresrättslägenheter samt cirka 3 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Det blir totalt tre hus som sammanlänkas; ett trevåningshus flankerat av två 18-våningshus, där de kommersiella lokalerna förläggs på de nedersta våningarna och bostäderna ovanför.

Hållbarhet är ett viktigt fokusområde i byggprojektet. Ett mål är att nå 25 procents sammanlagd klimatreduktion från betong och armeringsstål under produktionen. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

Förberedande arbeten pågår och byggstart är planerad att ske i första kvartalet, 2024. Husen ska stå färdiga under våren 2027.