Statlig riskdelning främjar bostadsbyggande i Norrland

Bild: Fastighetsägarna.

Enligt regeringens särskilda utredare för ökat bostadsbyggande i expansionskommuner föreslås nu statlig riskdelning och kreditgarantier för att främja bostadsbyggande i Norr- och Västerbotten. Fastighetsägarna MittNord välkomnar dessa förslag om riskdelning, vilket förväntas skapa fler nya bostäder och stimulera tillväxten.

Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord, kommenterar utredningen och dess förslag: "Det är positivt att regeringens utredare ser behovet av riskdelning i ekonomiskt utmanande tider för att öka bostadsbyggandet. Att staten är beredd att bidra med ökat kapital till Norrlandsfonden och erbjuda kreditgarantier är värdefullt."

Fastighetsägarna MittNord betonar vikten av att tänka innovativt och vara villiga att göra förändringar för att stimulera bostadsbyggandet i expansionsorter. Jens Pihlblad föreslår testbäddar inom bostadspolitiken som ett sätt att introducera nya idéer och möjliggöra förändringar.

När det gäller hyresförlustgarantier framhåller Pihlblad att det inte är vakansgraden som utgör det största problemet för fastighetsutvecklare, utan snarare de löpande kredit- och förvaltningskostnaderna. Istället för att fokusera på hyresförluster, föreslår Fastighetsägarna MittNord införande av fri hyressättning i nyproduktion som en potentiell lösning för att stimulera investeringsviljan.

Fastighetsägarnas synpunkter spelar en betydande roll i den fortsatta utredningen som förväntas överlämnas till regeringen den 15 juni 2024. Genom samarbete och innovativa åtgärder strävar man efter att skapa en mer hållbar och dynamisk bostadsmarknad i Norrland.