Bostadsbyggandet i Europa bromsar in – Sverige tar största smällen

Europa bygger, men för lite. Foto: Creative Commons Lic, Pixabay, kredit: Borevina

Byggbranschen i Europa upplever just nu en kris, med en påtaglig nedgång i bostadsbyggandet. Enligt en rapport från det Münchner Ifo-Institutet, en del av forskargruppen Euroconstruct, förväntas investeringarna i nya bostäder minska med 6,4 procent fram till 2026 jämfört med 2023. Även utgifterna för underhåll och renoveringar av bostäder förutspås sjunka, men endast med 1,2 procent.

I hela Europa beräknas antalet färdigställda bostäder ligga på omkring 1,5 miljoner enheter fram till 2026, vilket innebär en minskning med 13 procent från 2023. Tyskland, Frankrike och Danmark förväntas se de största nedgångarna, med Tyskland i spetsen med en förväntad minskning på 35 procent. Sverige sticker ut med den mest dramatiska minskningen på hela 47 procent. Å andra sidan finns det länder som Irland, Slovakien och Storbritannien där bostadsbyggandet istället förväntas öka.

Ljusare för infraprojekt

Trots denna dystra bild för bostadsbyggandet ser framtiden ljusare ut för infrastrukturprojekt i Europa. Byggandet inom anläggningssektorn beräknas växa med 7,5 procent fram till 2026, särskilt inom energi och järnvägssektorn, drivet av politiska mål inom energi och miljö, behovet av kapacitetsanpassningar i transportinfrastrukturen och nödvändig modernisering av nätverk.

Orsakerna till nedgången i bostadsbyggandet inkluderar kraftigt ökade byggkostnader, dyrare lån och minskad ekonomisk flexibilitet hos hushållen. Denna situation utgör en utmaning för hela Europa, där varje land måste navigera i den svåra balansen mellan att upprätthålla tillväxten i bostadsbyggandet och hantera de ökande kostnaderna och finansiella begränsningarna.

Källa: Mercur/ Münchens Ifo-Institut, Euroconstruct