Nu tar bygget av Norrbotniabanans tunnel ett nytt steg framåt

Nu är det möjligt att fortsätta med viktiga delar av arbetet på Norrbotniabanans sträcka mellan Umeå och Dåva. Foto: Trafikverket

Upphandlingen för Norrbotniabanans tunnel genom Fäbodberget och Ersmarksberget är nu klar. Det är både en spårtunnel och en service- samt räddningstunneln som ska byggas där. Denna tilldelning möjliggör fortsättningen av viktiga arbetsmoment längs sträckan mellan Umeå och Dåva på Norrbotniabanans projekt.

– Ambitionen är att få en bra och genomtänkt start på projektet men vi vill samtidigt komma igång skyndsamt. Det är viktigt för oss att etableringen är klar och att tunneldrivningen är påbörjad i de två tunnelfronterna innan nästa vinterperiod då just klimatet försvårar starten, säger Erik Storvall, projektledare vid Trafikverket

Målsättningen är att första sprängningarna kommer att ske under första halvan av barmarksäsongen.

– Att vi nu är i hamn med upphandlingen innebär att arbetet kan fortskrida framåt. Tillstånds- och upphandlingsprocessen har varit omfattande och det känns väldigt bra att vi nu har en entreprenör klar och kan påbörja tunneldrivningen. Jag ser fram emot att vi nu kan gå in i nästa fas av projektet, säger Erik Storvall, projektledare vid Trafikverket.

Källa: Trafikverket