Bonava får grönt ljus för 113 Svanenmärkta bostäder i Uppsala

Illustration: Bonava

Bonava har fått grönt ljus från Uppsala kommun för byggandet av 113 Svanenmärkta bostadsrätter i två faser på Seminariet-projektet. Platsen ligger i Seminarieparken i centrala Uppsala, och försäljningen av den första etappen förväntas starta den 28 april 2024.

Michael Björklund, affärsenhetschef på Bonava, uttrycker glädje över framstegen och betonar vikten av att bevara platsens särprägel, inklusive upprustningen av Seminarieparken. Det planerade grannskapet i Luthagen, med närhet till Uppsala centrum, kommer att erbjuda skolor, förskolor, kommunikationer, service och kulturutbud. Bonava planerar att bygga tre huskroppar i nyromantisk stil med bostäder varierande i storlek från 1 till 5 rum och 33–125 kvadratmeter. Boende kommer även att ha tillgång till bastu-relax, en gemensamhetslokal och bokningsbart övernattningsrum.

Bonava förvärvade byggrätterna i Luthagen 2007 och har noggrant planerat grannskapet i samarbete med kommunen, grannar och andra intressenter. Bevarandet av parken och renoveringen av kulturbyggnaderna har varit centrala inslag. Grannskapet kommer att präglas av grönska och den historiska miljön.

Uppsala kommun betonar behovet av att bygga 2000–3000 nya bostäder årligen för att möta den ökade efterfrågan. Bonava, som har en långvarig närvaro i staden, har tidigare skapat flera grannskap, inklusive Kapellgärdet med cirka 1000 bostäder, Kungsträdgårdarna med omkring 350 bostäder och Nästet med lite över 70 bostäder.

Bygglovet är nu juridiskt bindande, och försäljningen för den första etappen planeras att inledas den 28 april 2024.