Malmö planerar att förvandla Stortorget till ett levande stadsrum

Foto: Malmö stad

I framtiden kan Stortorget i Malmö omvandlas till ett bilfritt torg och bli en mötesplats för Malmöbor och besökare.  Nu presenteras resultatet av en utredning som undersökt möjligheten att göra Stortorget bilfritt. Visionen är att skapa ett mångsidigt och grönt torg som lockar fler människor.

Utredningen fokuserar på att förvandla Stortorget till en attraktiv plats som främjar möten mellan människor. Istället för det nuvarande torget, som ofta fungerar som en genomfarts- och parkeringsplats under stora delar av året, skulle Malmö få ett levande entrérum som välkomnar besökare till stadskärnan. Genom att bygga vidare på torgets befintliga former och strukturer i omgestaltningen av parkeringsytan kan torgets unika karaktär bevaras samtidigt som nya funktioner integreras.

För närvarande finns det 89 parkeringsplatser på Stortorget, främst använda under dagtid. I närområdet finns över 1400 parkeringsplatser som kan användas dygnet runt och som kommer att kompensera för de platser som försvinner om planerna genomförs.

– Visionen för Stortorget handlar om att skapa ett livligt stadsrum och göra de offentliga ytorna tillgängliga för Malmöbor och besökare igen. Här finns stor potential som inte rätt utnyttjas när ytan används till bilparkering, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

– Vi behöver återta fler delar av stadsutrymmet från asfalt, parkerade bilar, buller och avgaser för att skapa mer utrymme för människor. Vi har fått ett förslag som kan vidareutvecklas där barn, unga och vuxna kan vara både aktiva och koppla av på en av stadens mest centrala platser, säger Isabel Enström (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Stortorget är en attraktiv mötesplats med sitt centrala läge som lockar både Malmöbor och besökare. Torget har stor potential, och med mindre hårdgjorda ytor, mer grönska och fortsatt tillgänglighet kan vi stärka området och göra Malmös stadskärna ännu mer attraktiv, säger Karl Philip Nilsson (L), ledamot i tekniska nämnden.