LINK Arkitekturs AI-framsteg förenklar byggmaterialåterbruk

Ett verktyg utvecklat av LINK Arkitektur i samarbete med Arkitekthögskolan i Aarhus använder AI för att enkelt skanna och identifiera återbrukspotentialen i byggnader. Projektet stöds av Multiconsult och Innovationsfonden och syftar till att effektivisera återbruksprocessen, skapa användbara 3D-modeller och främja en hållbar utveckling inom byggbranschen. Bild: LINK Arkitektur

Ett innovativt verktyg planeras för att förenkla återbruket av byggmaterial i storskalig omfattning och därigenom underlätta omvandlingen av fler byggnader. Genom användning av artificiell intelligens (AI) möjliggörs en enkel skanning av byggnadsdelar för att identifiera deras återbruksmöjligheter. LINK Arkitektur leder forskningsprojektet i samarbete med Arkitekthögskolan i Aarhus, med stöd från Multiconsult och danska Innovationsfonden, som investerar i teknik som adresserar samhällsutmaningar.

Många outnyttjade lokaler finns runt om i landet och har stor potential för återbruk. Genom skanning kan man definiera och kategorisera byggnadselement för återanvändning på ett enkelt sätt. LINK Arkitekturs forskningsprojekt, under ledning av doktoranden Povl Filip Sonne Frederiksen, som påbörjades för cirka två år sedan, syftar till att minska riskerna och öka effektiviteten i återbruksprocessen genom att erbjuda tidig insikt i projektfasen.

En central utmaning idag är att omvandla rådata till användbara 3D-modeller för fortsatt arbete. Forskningsprojektet strävar därför efter att utveckla ett verktyg som omvandlar denna data till format som möjliggör effektivare och mer exakta analyser av projekten. En prototyp utvecklas i projektets första fas för att testas av olika användare och samla in feedback för att förbättra verktyget. Målet är att verktyget, när forskningsprojektet avslutas om cirka ett år, ska vara redo för praktisk användning. Framtida planer inkluderar funktioner som klassificering av material och dataexport i format kompatibla med BIM- och CAD-program.

Verktyget förväntas bli en värdefull resurs för byggbranschen, öka effektivitet och precision i projekt samt främja hållbar utveckling. Arno De Ryst, Head of Digital på LINK Arkitektur, uttrycker entusiasm över att använda AI för att upptäcka outnyttjad potential i befintliga byggnader.

bild
Bild: LINK Arkitektur

För att skapa en stabil 3D-modell från enkla medel sker skanningen genom en mobiltelefon eller surfplatta, genererar en video, skapar ett 3D-punktmoln med koordinater för varje punkt, rensar modellen från felaktig data och använder sedan AI för att identifiera och definiera olika byggnadselement. Forskningsprojektet involverar flera viktiga aktörer inom byggbranschen för att säkerställa att verktyget utvecklas med fokus på användarvänlighet och funktionalitet.