Återbrukat skiffer ska pryda kvarteret Omställningens fasader

terbrukat skiffer bidrar till halverad klimatpåverkan i kvarter Omställningen. Illustration: Liljewall

Det återbrukade skiffermaterialet kommer att användas på fasaden av kvarteret Omställningen vid Litteraturgatan i Selma stad. Målet för detta unika klimatpilotprojekt är att halvera klimatpåverkan från både material och byggprocess. För att minimera koldioxidavtrycket kommer skiffermaterialet att appliceras på en förnybar trästomme, med takpapp som täckning på taket.

Bygglovet har nu godkänts för det första kvarteret från Framtiden Byggutveckling med en halverad klimatpåverkan. Detta projekt utgör en unik klimatpilot och överträffar målet om mer än 50% minskning av koldioxidutsläpp, vilket är en uppfyllelse av Göteborgs Stads uppdrag med en målsättning om 50% reducering av koldioxidutsläppen.

– Nu när gestaltningen av kvarter Omställningen är satt så är det extra roligt att det återbrukade materialet både är tilltalande och samtidigt hjälper till att uppfylla en halverad klimatpåverkan enligt Göteborgs Stads mål, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

I kvarteret Omställningen är målet att hålla klimatpåverkan från material och byggprocess under 200 kg CO2e/m2 BTA. Det inkluderar A1-A5 byggkomponenter enligt lagen om klimatdeklaration, samt invändiga ytskikt, rumskompletteringar och installationer. För att uppnå detta mål kommer huset att konstrueras med en trästomme och kläs med återbrukat skiffer i två olika varianter, kombinerat med noggrant utvalda plåt- och trädetaljer.

– Det har varit oerhört lärorikt att söka efter lösningar och material som kan matcha en halvering av klimatpåverkan. Med starkt engagemang och entreprenörskap i alla led har vi funnit en riktigt bra lösning estetiskt, till låg kostnad och minimal klimatpåverkan, säger Magnus Rudén, VD på Tm2.

Kvarteret Omställningen byggs av Tm2 i samarbete med Derome på uppdrag av Framtiden Byggutveckling. Det kommer att bestå av 63 hyresrätter som ägs och förvaltas av Poseidon. Både Framtiden Byggutveckling och Poseidon ingår i Framtidenkoncernen.