Krook & Tjäder stärker teamet med tre nya projektledare

Nya projektledare på Krook & Tjäder. Daniel Nilsson, projektledare Kristianstad, Linnea Emmot Tiger, projektledare Göteborg, Andreas Björklund, projektledare Göteborg. Bild: Krook & Tjäder

Krook & Tjäder svarar på den ökade efterfrågan på omfattande tjänster i sina uppdrag. Genom tillskottet av tre nya projektledare, alla med varierande kompetenser inom projekt- och byggledning, lokalförsörjningsprocesser, fastighetsekonomi och förvaltningsfrågor, strävar de efter att i nära samarbete med sina arkitekter erbjuda skräddarsydda lösningar för hela projektet.

De senaste tillskotten, Linnea Emmot Tiger och Andreas Björklund i Göteborg samt Daniel Nilsson i Kristianstad, skapar nya möjligheter för att etablera mer aktiva och framåtdrivande partnerskap i uppdragen.

Linnea Emmot Tiger, projektledare på Krook & Tjäder Göteborg, ser fram emot att vidareutveckla samarbetet mellan arkitekter och projektledare samt bredda tjänsteutbudet för kunder. Andreas Björklund, projektledare på Krook & Tjäder Göteborg, betonar möjligheten att stödja kunder genom hela byggprocessen och skapa helhetsgrepp genom olika faser av projekten.

Linnea och Andreas förstärker Göteborgskontoret med sin kompetens inom projekt-, process- och byggledning. Linnea har erfarenhet inom processledning och nära samarbete med verksamheter inom lokalförsörjnings- och förändringsprocesser. Andreas har lång erfarenhet av bostadsutveckling och har även arbetat som konsult för offentliga beställare med förskolor och skolor.

Krook & Tjäder Kristianstad, som redan har en stark position inom projektledning, speciellt som generalkonsult i komplexa uppdrag, välkomnar Daniel Nilsson till teamet. Daniel är projektledare och ingenjör med bred erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och kommer senast från en roll som fastighetschef.

Daniel Nilsson, projektledare på Krook & Tjäder Kristianstad, uttrycker sin motivation att använda sin erfarenhet för att stödja kundernas långsiktiga mål, med expertis inom fastighetsekonomi, politiska beslutsprocesser och förvaltningsfrågor.

Johan von Wachenfeldt, koncern-VD på Krook & Tjäder, uttrycker glädje över att välkomna Linnea, Andreas och Daniel. Han noterar den ökande efterfrågan på deras specialistkompetens, särskilt som generalkonsulter. Med fler projektledare inom koncernen markerar detta en tydlig satsning på att ytterligare stödja beställare med skräddarsydda helhetslösningar.