Träpriset 2024 - Tre starka kandidater ur träbyggnadskonstens värld

De nominerade bidragen Library House, Kilströms kaj och Höghult. Foto: Svenskt trä

Library House i Bollnäs, Kilströmskaj i Karlskrona och fritidshuset Höghult i Karlsborg är kandidater för Träpriset 2024. Vart fjärde år tilldelar Svenskt Trä, branschorganisationen, priset till en byggnad som exemplifierar framstående svensk arkitektur i trä och reflekterar över och utvecklar den tid vi lever i.

– Det här är tre lekfulla och modiga kandidater i trä. Library House hämtar inspiration i den gamla hälsingska traditionen, att samla flera hus runt en innergård, men gör något nytt av det. Höghult utforskar timmer- och stolpverksbyggande in i perfektion och Kilströmskaj är ett pionjärprojekt när det gäller modern och storskalig användning av korslimmat trä, säger Alexander Nyberg, ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä.

Svenskt Trä har delat ut Träpriset sedan 1967. I år är det första gången som alla som vill har möjlighet att följa resan genom Sverige, när juryn besöker ett 40-tal träbyggnader där de slutligen enas om vilka 12 som ska bli nominerade. Av juryns fyra medlemmar är tre arkitekter; Camilla Schlyter, Thomas Sandell och Rahel Belatchew. Den fjärde medlemmen är Mark Isitt som är arkitekturkritiker, journalist och också känd från TV4-serien Grand Designs. I juryarbetet deltog även Björn Johansson som är trä-expert och byggnadsingenjör på Bjerking.

I år sänds hela processen – från juryns diskussioner till att 12 byggnader väljs ut – i ett TV-format i sex delar. Det sista avsnittet visas den 21 mars och är en direktsänd gala där vinnaren offentliggörs. 

Juryns motiveringar

bild
Library House:
Hälsingland. Arvet från traktens världsarvsklassade gårdar uppdateras i denna ”fyrgård” där fyra resliga sadeltakslängor – var och en med sin specifika funktion: kök, ateljé, musikrum, boende – bildar ett läigt tun (innergård). Byggnaden har fått sitt namn från den biblioteksgång som länkar de fyra delarna, en uppglasad passage närmast tunet som med sina rytmiskt ställda träkarmar för tankarna till en pelararkad kring en klassisk klosterträdgård. Uråldriga referenser, här parade med vår tids datateknik – särskilt takets millimeterprecisa origamistruktur utgör en spännande kontrast till fasadens obehandlade kärnfuru. Foto: Svenskt trä
bild
Kilströms kaj:
En klippa i Blekinge skärgård. Karlskrona speglar stormaktstiden, med många försvarshistoriska byggnader och kyrkor av hög arkitektonisk och byggnadsteknisk ambition. Underbart med tre kaxiga bostadshus som signalerar nutid och framtid i en kombination av dagens industriella och gårdagens traditionella trähusbyggnade! En arkitektur som syns på en plats som hörs. Foto: Svenskt trä
bild
Höghult:
Vägen kröker sig svagt genom skogen. Plötsligt öppnar sig landskapet som sluttar ned mot en vacker sjö. Där i fonden på krönet står ett timmerhus från vår tid. En modern parstuga i vackra proportioner. Parallellt med ett släpp på en halvmeter mot  denna slutna byggnad står en lätt uppglasad byggnad med synlig trästomme. Kompositionen är genial. Att som i detta projekt sammanfoga kända konstruktionsprinciper på ett nytt sätt, vrida på proportioner och våga vara enkel visar på möjligheten att också ett litet projekt blir stor arkitektur. Foto: Svenskt trä