Citycampusprojekt -Högskolan Kristianstad närmare verklighet

Illustration: Sesam arkitekter/Boulevardfastigheter

Genomförandeavtalet mellan Högskolan Kristianstad och Boulevardfastigheter AB har undertecknats och utgör en viktig milstolpe för högskolans framtidsplaner. Planeringsarbetet mellan högskolan och Boulevardfastigheter fortsätter nu.

Citycampusfrågan har varit föremål för många diskussioner, och det är därför glädjande att kunna se fram emot en lösning. Enligt Håkan Pihl, rektor på Högskolan Kristianstad, representerar detta avtal ett betydande steg mot att skapa ett campus som möter högskolans behov och erbjuder en gynnsam plats med olika mervärden.

Det nya campuset är utformat för att möta dagens krav och framtidens utmaningar inom undervisning, forskning och arbetsmiljö för medarbetarna.

Henrik Strand, VD för AB Kristianstadsbyggen och Boulevardfastigheter, uttrycker sin glädje över att få förtroendet att bygga det nya citycampuset och ser fram emot samarbetet med högskolan för att skapa attraktiva och moderna miljöer för studenter och personal. Projektet förväntas också bidra till en mer livlig stadskärna.

För att forma projektet har olika temagrupper på högskolan arbetat med att samla in önskemål, behov och krav, och detta arbete fortsätter nu i samarbete med Boulevardfastigheter.

Det strategiska läget för det nya campuset placerar Högskolan Kristianstad nära stadens centrum. Vicerektor Agneta Ljung Djärf, som har lett projektet från högskolans sida, betonar betydelsen av detta strategiska läge. Styrelsens beslut baserades på faktorer som tillgänglighet, beräknade hyreskostnader, hållbarhet och möjligheten att skapa en levande och inspirerande studie- och arbetsmiljö. Samtidigt förväntar hon sig att den geografiska platsen kommer att främja Högskolans samarbete med resten av Kristianstad.