Energilagret förändrar kraftförsörjningen för byggandet av Norges framtida motorväg

Den största utmaningen under bygget av motorvägen E18 är att det elnät som finns på plats inte är tillräckligt för att täcka det höga energibehovet. Foto: Atlas Copco

Skanska driver ett omfattande projekt med att bygga den framtida motorvägen E18 utanför Oslo, Norge, och för att möta de höga energibehoven på platsen och samtidigt uppfylla stränga miljömål, har de antagit ett avancerat batteribaserat energilagringssystem från Atlas Copco.

Denna lösning har transformerat hur de driver sitt arbete och har visat sig vara särskilt effektiv genom att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen samtidigt som den genererar betydande kostnadsbesparingar.

Projektet omfattar en imponerande infrastruktur, inklusive sex körfält, utbyggnad av vägsystemet, konstruktion av en ny tunnel och bro, samt viktiga anpassningar av det nuvarande lokala vägnätet.

Elise Roalkvam, miljökonsult på Skanska, betonar behovet av hållbara lösningar och säger: "Vi bevittnar en omvandling i vår bransch och Skanska måste anpassa sig och driva på mot mer hållbara lösningar. För att uppnå detta undersöker vi alternativa metoder för strömförsörjning, och det är här batteribaserade system kommer in i bilden." 

Roalkvam betonar också att "användningen av Atlas Copcos energilagringssystem har förändrat vår verksamhet och hur vi arbetar. Vi utforskar fortfarande nya sätt att få ut mesta möjliga av den potential som detta energilagringssystem har. För det här projektet specifikt har det lett till en minskning av bränsleförbrukningen, koldioxidutsläppen och bullernivåerna."

Med hjälp av energilagret ZBC 250-575 sparar Skanska 340 liter bränsle per dag, 4,2 ton CO2 per vecka och får en total kostnadsbesparing på 1 700 euro per vecka.

"För att lösa problemet har vi introducerat Atlas Copcos energilager ZBC 250-575 som inte bara ökade den tillgängliga mängden kraft på plats utan också drev en elektrisk borrigg och en elektrisk kompressor utrustad med frekvensstyrning. Den här batteribaserade lösningen möjliggör peak shaving med elnätet", säger Tom Stadeløkken, Energy Financial Project Leader på Skanska.

På byggarbetsplatsen för den nya motorvägen E18 har den nya distributionsboxen införts för att optimera kraften. Detta har möjliggjort ständig kontroll över effektuttaget och undvikit överbelastning av elnätet genom att energilagret tillhandahåller extra kraft utöver 160 kW. Dessutom används en ny 240 kW snabbladdare för elfordon och maskiner.

Jon-Andreas Ellefsen, försäljningschef på Atlas Copco Power Technique Nordic, förklarar att deras lösningar ger bättre kontroll över energiförbrukningen och minimerar kostnaderna genom att reglera inmatningseffekten från elnätet. Detta resulterar i en betydande minskning av de totala energikostnaderna för projektet.