Riksbyggen vinner mark i Hyllie för klimatsmart bostadsprojekt

Visionsbild över Riksbyggens femte projekt i Hyllie. Illustration: Riksbyggen

Tillsammans med åtta andra aktörer har Riksbyggen förvärvat mark i Hyllie, Malmö. Hyllie är ett av Malmös största expansionsområden med betydande fokus på klimatfrågor. Riksbyggen planerar nu sitt femte bostadsprojekt i området.

I en marknadsanvisningstävling från kommunen för området i Hyllie, som har varit Citylab-certifierat sedan december 2023, efterfrågades förslag på bebyggelse med betydande fokus på att minska koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt byggande, samtidigt som god gestaltning betonades.

Hållbarhet är centralt genom hela projektets livscykel. Riksbyggen är en av de nio aktörerna som har presenterat förslag som uppfyller kommunens krav och har vunnit markförvärvet. För att möta kommunens krav på minimerade koldioxidutsläpp har byggaktörerna tagit fram förslag som visar på minst 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell byggverksamhet. Denna minskning ska följas upp under hela projektets livstid.

Hyllie-området binder samman Södra Malmö med den skånska slätten och har pendlingsavstånd till Köpenhamn. Det inkluderar fyra bostadskvarter, två kontorsbyggnadsområden, en förskola, en mobilitets- och parkeringsanläggning, allmänna gator samt ett nytt torg.