Nodi i Göteborg kandidat till Träpriset 2024

Foto: Emil Nordin

Nodi i Nya Hovås, Göteborg, är en framstående kandidat för att vinna 2024 års Träpris. Detta pris delas ut vart fjärde år av Svenskt Trä till en byggnad som representerar förträfflig svensk arkitektur i trä och som återspeglar samt utvecklar den samtida tiden.

– Nodi är ett exempel på en större träbyggnad som inte bara uppfyller samhällets behov av kontorsutrymmen utan också framstår som en imponerande kombination av robusthet och elegans. Den synliga trästommen och våningarnas utkragningar skapar karaktär och ger platsen en distinkt identitet, säger Alexander Nyberg, ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä.

– Byggnadens särpräglade silhuett är tydlig även på avstånd. Bottenvåningen, som reser sig högt, inbjuder besökare och bidrar till att skapa en levande atmosfär. Interiört präglas designen av väl avvägda materialval och färgscheman för att inte avleda uppmärksamheten från helheten. Installationerna är strategiskt placerade och tar den underordnade roll de bör ha i interiören. Ett extra plus ges för det stilrena skyltsystemet, fortsätter  Alexander Nyberg