HSB Göteborgs Brf Spanjoletten - Historia och nutid i harmoni

Marcus Hansson, projektchef på HSB Göteborg, ser återbruk som ett viktigt steg mot ett mer cirkulärt byggande. Foto: HSB

På platsen där den historiska Fixfabriken en gång stod pågår nu byggandet av HSB Göteborgs bostadsrättsförening Spanjoletten. En sammanflätning av det förflutna och nutiden sker här, där delar av den gamla fabriksstrukturen bevaras och integreras i de nya bostäderna. Tegel, vackra fönster och garageportar från den ursprungliga fabriken kommer att återanvändas och restaureras för att få nytt liv i de kommande byggnaderna. Marcus Hansson, projektchef på HSB Göteborg, understryker betydelsen av att öka användningen av återbrukade material som ett steg mot mer cirkulärt byggande.

I Majorna, där Fixfabriken en gång stod, tar det nya bostadsområdet form. HSB Göteborgs bostadsrättsförening Spanjoletten, en del av det fyrdelade området, kommer att erbjuda 141 bostäder byggda av NCC, med planerad inflyttning hösten 2024. Trots att projektet är en nyproduktion, läggs stor vikt vid att hedra områdets historiska arv. Delar av den bevarade fabriksbyggnaden kommer nu att omvandlas till moderna bostadsrätter, medan det forna garaget förvandlas till en potentiell kafélokal. Originalmaterial från fabriken, återanvänt och restaurerat, kommer att integreras i de nya strukturerna.

Återbruket av tegel spelar en central roll i det nya kvarteret, där det används både i byggnader, murar och markbeläggning. Inspirationen från den gamla Fixfabriken och de omkringliggande tegelhusen från förra sekelskiftet återspeglas tydligt i Spanjolettens arkitektur. Marcus Hansson påpekar att återbruket av tegel inte bara är en hållbar praktik utan också ett sätt att bevara platsens historia och skapa estetiskt värde.

Ett exempel på återbrukat material är teglet, som genomgår en process av nedbrytning, renovering och noggrann kvalitetskontroll. I fallet med Spanjoletten visade sig det återbrukade teglet vara starkare än nyproducerat tegel. Trots dess höga kvalitet är återbruksprocessen inte utan utmaningar, och Marcus Hansson betonar behovet av gemensam utveckling och bidrag för att effektivisera återbruksprocessen inom byggbranschen.

Förutom återbruket har HSB Göteborgs hållbarhetsåtaganden även manifesterats genom certifieringen av Spanjoletten enligt Miljöbyggnad Silver. Denna certifiering ställer höga krav på energianvändning, innemiljö och hållbara materialval. I Spanjoletten har exempelvis klimatförbättrad betong använts, vilket har resulterat i en betydande minskning av projektets totala koldioxidpåverkan. HSB Göteborg strävar således inte bara mot att bevara historien utan även att främja hållbara byggpraxis och materialval.