Ekonomin och byggsektorn - Analyser och förutsägelser

Foto: Byggmaterialhandlarna

Den 14 mars hölls den årliga branschledardagen för de främsta kedjorna och företagen inom byggmaterialhandeln, där målet var att gemensamt diskutera lösningar för att vända den nedåtgående trenden i byggsektorn.

Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, var huvudtalare och delade insikter om konjunkturen och analyserade de senaste inflationssiffrorna. Hon noterade att inflationen närmar sig målet och att ekonomin kanske är på väg att vända, men varnade för Sveriges starka beroende av det geopolitiska läget i världen.

Jenny Bergendorff, chef för bostadsutveckling på Skanska i Stockholm, delade sin syn på varför det är få nya bostadsprojekt som startas för närvarande, med fokus på höga byggkostnader och behovet av politiska reformer för att förbättra bostadsmarknaden.

Bland deltagarna fanns även de bostadspolitiska talespersonerna från Tidöpartierna: David Josefsson (M), Larry Söder (KD), Jakob Olofsgård (L) och Mikael Eskilandersson (SD). Diskussionen kretsade kring åtgärder för att vända den negativa trenden i byggsektorn, inklusive utformningen av ROT-avdraget och åtgärder för att säkra tillgången på byggbar mark samt förenkla regler och planprocesser.

Det finns en oro inom branschen för att en långvarig lågkonjunktur kommer leda till förlust av kvalificerad personal till andra sektorer. Det framkom i en gemensam workshop att det behövs politiska reformer för att adressera denna utmaning.

Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna, framhävde vikten av långsiktiga spelregler för byggsektorn och betonade fortsatt satsning på ROT-avdraget som en viktig politisk åtgärd för att förhindra en större nedgång och behålla kompetens i branschen.

Avslutningsvis konstaterades en försiktig optimism inom branschen då inflationen mattas av och det kan bli en ökning i handeln igen.