Förnyat samarbete - Ahlsell och NCC

Fotograf: Ahlsell Från vänster: Niklas Lindahl, Ahlsell, Jonas Lyckner, NCC och Lars Andersson, Ahlsell.

Ahlsell och NCC har en lång och framgångsrik historia av samarbete, och nu förnyas deras nationella avtal för VA-material, järnhandelsvaror, el-inframaterial, VS och personlig skyddsutrustning med en tydlig inriktning på kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Niklas Lindahl, KAM på Ahlsell, uttrycker sin stolthet och glädje över att NCC återigen visar förtroende för dem. Han understryker det förtroendefulla samarbetet som har utvecklats över åren och betoningen på att effektivt och hållbart försörja NCC:s verksamhet.

NCC fortsätter att utmana sina arbetsmetoder genom ett enhetligt, effektivt och ansvarsfullt inköpsarbete som skapar värde för NCC, deras kunder och samhället i stort.

Jonas Lyckner, kategoriansvarig för grossistmaterial på NCC, lyfter fram Ahlsells unika förmåga att möta deras behov med ett brett sortiment, logistik och leveranssäkerhet. Han framhäver också det pågående arbetet med att utveckla e-handelslösningar, produktdata och hållbarhetsinitiativ tillsammans med Ahlsell.

Tillsammans strävar de mot att bygga ett mer hållbart samhälle, där NCC driver en aktiv dialog med sina kunder och leverantörer för att bidra till omställningen till ökad hållbarhet.

Lars Andersson, divisionschef på Ahlsell, betonar att NCC sätter höga krav på sina leverantörer och vill vara ledande inom hållbarhetsarbete. Detta bidrar till att Ahlsell kan utvecklas i enlighet med deras vision att bidra till ett mer hållbart samhälle.