Banbrytande samarbete - Bankinitiativet för en hållbar byggsektor prisas

Foto: Garbo

Varje år erkänner GarBo ett exceptionellt samarbete inom branschen genom utmärkelsen "Årets Branschsamarbete". Detta pris tilldelas aktörer som gemensamt strävar efter att införa innovativa och nyskapande inslag i branschen.

År 2023 tilldelades "Årets Branschsamarbete" Bankinitiativet Hållbar byggbransch. Detta initiativ, med deltagande från sex framstående branscher, har tillsammans med bygg- och fastighetssektorn introducerat gemensamma bankvillkor för att främja rättvis konkurrens och motverka oegentligheter inom byggsektorn.

Motiveringen till utmärkelsen: Genom att främja hållbarhet och ansvarstagande inom byggbranschen har detta samarbete utvecklat banbrytande riktlinjer som ställer högre krav på övervakning och ansvar under hela entreprenadprocessen. Genom att förena sex framstående banker har man infört gemensamma bankvillkor och krav på övervakningssystem. Detta bidrar inte bara till en sundare konkurrens, utan visar också på en innovativ och samhällsmedveten strategi för att adressera långvariga problem som skattefusk och kriminalitet inom byggindustrin. Detta är en betydelsefull milstolpe mot en mer transparent, effektiv och hållbar byggbransch.

Roger Germer, verksamhetsledare för Bankinfrastruktur Hållbar byggbransch, kommenterade utmärkelsen: "Vi är glada och stolta över att GarBo uppmärksammar det arbete vi har genomfört tillsammans inom banksektorn. Vi fortsätter att samarbeta med branschorganisationerna inom fastighets- och byggsektorn för att fortsätta utveckla metoder och krav för att främja en mer hållbar byggbransch. Dessutom strävar vi efter att bredda vår verksamhet genom att få fler finansiärer att ansluta sig till byggsektorn."

Priset tilldelades under den årliga GarBo-dagen, som ägde rum den 21 mars 2024 på Brygghuset i Stockholm. Evenemanget var också tillgängligt för digitalt deltagande.

Om Hållbar byggbransch: Hållbar byggbransch drivs av Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen. Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna.