Räntesänkningar sparkar igång bostadsbyggande

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Framkommande sänkningar av räntan väcker liv i bostadsbyggandet, vilket förväntas öka marginellt under 2025 enligt Byggföretagens senaste konjunkturprognos. Antalet påbörjade bostäder prognostiseras stiga från 25 600 år 2024 till 30 000 år 2025.

Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, kommenterar: "Ökningen är marginell från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i en stigande trend, men det är fortfarande långt kvar till normalnivån. Vi har fortfarande en bit att klättra."

Byggföretagen förutspår att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att öka under innevarande år, medan småhus- och hyresrättsbyggandet förväntas öka först nästa år.

Elmsäter-Svärd tillägger: "Den snabba nedgången i bostadsbyggandet har resulterat i en betydande förlust av bostäder de senaste tre åren. Det krävs fortfarande politiska reformer för att återställa balansen, såsom att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa mer flexibel hyressättning i nyproduktion."

När det gäller byggandet av lokaler och anläggningar ser prognosen ljusare ut jämfört med bostäder. Byggföretagen förutspår att investeringarna i lokaler och anläggningar kommer att öka med över fem procent från 404 miljarder kronor år 2023 till 424 miljarder kronor år 2025. Den gröna omställningen driver investeringarna i lokaler och energi, medan behovet av ökad kapacitet för person- och godstrafik främjar investeringar i järnväg.

"En ökning av bostadsbyggandet kommer att ge en betydande skjuts åt den svenska tillväxten. Detta skulle skapa ytterligare möjligheter för reformer för att möta behoven inom klimatanpassning och infrastruktur," säger Elmsäter-Svärd.

Trots detta låga bostadsbyggande förväntas sysselsättningen inom bygg- och anläggningsbranschen utvecklas negativt under prognosperioden. Antalet sysselsatta förväntas minska med 4 000 personer från 381 600 under 2023 till 377 600 under 2025.

"Den här nedgången är den största sedan finanskrisen. Samtidigt har vi inte råd att förlora för många skickliga arbetare inom samhällsbygget. Vi måste vara beredda när konjunkturen vänder, vilket kräver stödåtgärder som korttidspermitteringar," tillägger Elmsäter-Svärd.

Totalt förutspås bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar minska från 651 miljarder kronor år 2023 till 643 miljarder kronor år 2025 enligt Byggföretagens prognos.