Ny forskning om byggnaders påverkan på hälsan

Foto: Bruno Nascimento / Unsplash

Nyligen fick Härryda Kommun sin forskningsansökan beviljad av Formas för projektet "Ramverk för berikande gestaltning av livsmiljöer" i Landvetter Södra, med en finansiering på nästan sex miljoner kronor. Riksbyggen är en av de aktörer som kommer att delta i forskningen om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer i Härryda kommun påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Projektet, som sträcker sig från april 2024 till april 2028, ska genomföras i samarbete med flera aktörer, inklusive Riksbyggen, Landvetter Södra Utveckling AB, byggherrarna GBJ Bygg, Nordr, Skanska och Wallenstam, samt Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sahlgrenska.

Det innebär att den nya stadsdelen Landvetter Södra, som planeras för minst 25 000 invånare, blir en unik testbädd för forskningen och kan byggas med stöd av den nya kunskapen, samtidigt som den bidrar till att skapa kunskap som kan gynna andra platser.

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda, betonar att forskningen bidrar till att uppfylla de fyra inriktningsmålen för Landvetter Södra som en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad. Målet är att skapa en stadsdel där invånarna kan leva ett fullvärdigt och högkvalitativt liv.

Formas utlysning "Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande" sammanfaller med Landvetter Södras målsättning att skapa livsmiljöer som främjar invånarnas välbefinnande och hälsa. Samarbetet mellan aktörerna i konsortiet förväntas resultera i ramverk som belyser gestaltningskvalitetens positiva inverkan på hälsan i livsmiljön, från individens bostad till hela stadsdelen. Detta verktyg förväntas vara till nytta för många aktörer inom stadsutvecklingen och förhoppningen är att det ska inspirera fler kommuner runt om i landet, enligt Anders Sandberg, projektchef på Riksbyggen i Storgöteborg.