NCC bygger nytt reningsverk i Åkersberga på uppdrag av Roslagsvatten

Det nya reningsverket ska stå klart och tas i bruk 2028 och året efter ska tillhörande personalbyggnad vara färdig. Affären orderregistreras i affärsområde Infrastructure i fjärde kvartalet 2023 och har ett ordervärde på cirka 1,2 miljarder SEK. Bild: Skoog Arkitekter

NCC har blivit tilldelat ett uppdrag av Roslagsvatten att konstruera och uppföra ett nytt reningsverk i Österåker för att garantera avloppsreningen för invånarna i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad och har en uppskattad ordervärde på cirka 1,2 miljarder SEK.

På begäran av Roslagsvatten är byggföretaget ansvarigt för att bygga ett nytt avloppsreningsverk intill det befintliga i Margretelund, Åkersberga. Förberedande arbete har pågått under en längre tid och projektet går nu in i nästa fas. Detta innebär att vi står inför ett utmanande arbete med komplexa markförhållanden, inklusive djupa grundläggningsnivåer i en kustnära miljö.

"Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Det nya reningsverket, som kommer att klara avloppsreningen för lång tid framöver, stämmer in på alla de krav vi har när det gäller miljöhänsyn, ekonomi och teknik", säger Christian Wiklund, vd Roslagsvatten.

Österåker expanderar och i takt med detta behöver kommunens avloppsrening kapacitetsökning, med det befintliga reningsverket som redan är föråldrat.  Verket, som kommer att använda den senaste tekniken för vattenrening, ska säkra vattenförsörjningen för 57 000 människor. Det blir självförsörjande på el med solceller och energilagring, och det är designat för att klara av klimatförändringar och extremväder.