Tingsrättsrenovering med NCC

Fotograf: Vantaan oikeustalo näkymä sisäänkäynti

NCC har fått i uppdrag att genomföra renoveringen av den befintliga tingsrättsbyggnaden, konstruera en tillbyggnad samt riva den befintliga polisstationen på platsen. Projektet ska utföras genom ett samarbete mellan NCC och Senatfastigheter.

"Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef för NCC Building Nordics, betonar vikten av att noggrant planera processen och samarbeta tätt med Senatfastigheter för att bevara fastighetens arkitektoniska och kulturhistoriska värde. Byggnaden, som ursprungligen uppfördes på 80-talet, kommer att få en ansiktslyftning."

"Idag huserar fastigheten Östra Nylands tingsrätt, förmyndarverksamhet, rättshjälpsverksamhet, allmänna åklagarväsendet och kronofogden. Den nya tillbyggnaden kommer att innehålla kontor och en kundtjänstmottagning. Rättssalarna kommer att moderniseras och utrustas med ny teknik och system för att möjliggöra digitala rättsprocesser."

Jonni Laitto, byggchef på Senatfastigheter, uttrycker att detta samarbete är ett viktigt steg mot renoveringen av tingshuset i Vanda. Han framhåller att man valt en pålitlig entreprenörspartner som kan genomföra detta krävande projekt enligt planerna. "Med ett nyrenoverat tingshus kommer vi kunna erbjuda ännu fler funktionella och moderna lokaler för olika aktörer inom rättsväsendet."

Byggnationen beräknas börja under våren och förväntas vara färdigställd våren 2026.