Succé för Galaxen Bygg - 64 Flyktingar anställda i byggbranschen

På företaget Contractor i Umeå anställdes tre av de första ukrainska flyktingarna via projektet.

Under perioden oktober till mars drev Galaxen Bygg det EU-finansierade initiativet "En väg till hållbar sysselsättning inom byggsektorn", som syftade till att erbjuda säkra anställningar i den svenska byggbranschen åt ukrainska flyktingar med byggkompetens. Projektet avslutades med framgång, resulterande i anställning för hela 64 flyktingar.

Maria Nordin, verksamhetsutvecklare på Galaxen Bygg och projektledare för initiativet, uttryckte sin glädje över resultatet: "Det har överträffat våra förväntningar, och det mest tillfredsställande är att kunna berätta för människor att de har fått ett jobb."

Projektet bistod arbetsgivare med rekrytering, administration, översättning av material, kontakt med arbetssökande samt information om tillgängliga ekonomiska stöd och gällande regelverk.

Mats Pernhem, vd på Galaxen Bygg, betonade vikten av samarbete och uttryckte sin glädje över projektets genomslag: "Det är fantastiskt att se hur projektet har tagits emot av branschens alla samarbetspartners. Tillsammans har vi lyckats hjälpa många av dem som befinner sig i en svår situation i Sverige till en av de mest hälsofrämjande aktiviteterna – att ha ett jobb att gå till."

Även om projekttiden och EU-finansieringen avslutades den sista mars, pågår arbetet vidare. Utvärdering av projektet planeras för att dra lärdomar och identifiera möjligheter att fortsätta liknande insatser i framtiden för både ukrainare och andra målgrupper inom branschen.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen, delar insikten om att initiativet kan vara till nytta för olika grupper och uttrycker en öppenhet för att applicera liknande åtgärder på andra grupper i Sverige som befinner sig utanför arbetsmarknaden av olika skäl.