NCC bygger ubåtskaj i Bergen

Illustrasjon: Forsvarsbygg

NCC har tilldelats ett uppdrag av Forsvarsbygg att konstruera en ubåtskaj vid marinbasen Haakonsvern i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 440 miljoner SEK.

Forsvarsbygg är en myndighet ansvarig för att bygga och underhålla norska försvarsanläggningar och byggnader. De har nu givit NCC i uppdrag att bygga en ny kajanläggning vid marinbasen i Haakonsvern. Denna utbyggnad är en del av ett större projekt för att skapa nödvändiga underhållsanläggningar för nya ubåtar i det norska försvaret.

Huvudfokus för den specialanpassade kajanläggningen är undervattensarbete och omfattande betongkonstruktioner. NCC har tidigare framgångsrikt byggt nya kajer och hamnar i Hammerfest och Forsöl i Nordnorge, vilket ger dem värdefulla erfarenheter som kan tillämpas i Bergen.

"Vi får här återigen möjlighet att visa upp NCC:s expertis inom kajbyggande, inklusive krävande arbete under vatten och hantering av omfattande betongstrukturer i denna miljö. Tillsammans med Forsvarsbygg stärker vi nu möjligheterna att kunna ta emot nya ubåtar i Haakonsvern," säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef på NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjas omedelbart och förväntas vara klart i slutet av 2027.