Storstadsregioner drabbade av byggvarsel

Johan Deremar, prognosansvarig, Byggföretagen.

Under första kvartalet varslades totalt 2 536 personer inom byggsektorn. Det är en ökning med 59 procent jämfört med samma period förra året, enligt Arbetsförmedlingen. Johan Deremar från Byggföretagen kommenterar att varselsiffrorna är de högsta sedan finanskrisen och betonar behovet av stödåtgärder som korttidspermitteringar för att hjälpa branschen att hantera svårigheterna.

Storstadsregionerna stod för över 75 procent av varslen, där Stockholm ensamt svarade för nästan hälften av dem. Deremar förklarar att byggmarknaden i dessa områden är mer känslig för ränteförändringar.

Enligt Byggföretagens senaste prognos för konjunkturen förväntas bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.