Stark ökning av konkurser inom bygg

Foto: Ümit Yıldırım / Unsplash

Antalet konkurser inom byggindustrin ökade med 58 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Totalt sett gick 597 byggföretag i konkurs mellan januari och mars.

Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen, kommenterade situationen:

- Framtida räntesänkningar kommer att gynna bostadsbyggandet, men vi är inte där än. Byggindustrin hade näst flest konkurser under första kvartalet, endast överträffad av finans-, fastighets- och företagssektorerna, säger Deremar.

Läget är fortsatt mest utmanande i storstadslänen och för små byggföretag med färre än 10 anställda. Samtidigt ökade konkurserna mest bland företag med 10 till 19 anställda. Totalt drabbades 1 812 anställda av byggkonkurser under första kvartalet.

- Om vi ser till den årliga trenden, måste vi gå tillbaka till 1994 för att hitta ett lika stort antal drabbade företag och anställda, säger Johan Deremar.

Byggföretagen förutspår att de totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer att minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder år 2025.