Helsingborg satsar på modernt sjukhusprojekt

Bild: C.F. Møller Architetcs

Den 16 april 2024 beslutade Helsingborgs kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för det nya sjukhusområdet i Östra Ramlösa. Området, som ligger cirka fem kilometer från Helsingborgs centrum, är tänkt att utvecklas till en livfull och hållbar stadsdel med grönska och unik karaktär. C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder Arkitekter och Ramboll Sverige har avslutat arbetet med att skapa underlag och utredningar för detaljplanen.

"Vi är mycket glada över att ha bidragit till godkännandet av detaljplanen för det nya sjukhusområdet efter två års hårt arbete", säger Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects. "Ett positivt samarbetsklimat och fokus på kvalitet har varit avgörande för framgången med detta unika projekt."

Största sjukhusprojektet i Sverige pågår

Detaljplanen inkluderar ett koncept för ett nytt sjukhus med en uppskattad verksamhetsyta på omkring 200 000 kvadratmeter, vilket skulle göra det till det största sjukhusprojektet i Sverige.

"Det framgångsrika samarbetet mellan Region Skåne, konsultgruppen och Helsingborgs stad har resulterat i ett robust och framtidssäkrat förslag som är väl integrerat i stadens blågröna struktur. Ett förslag vi är mycket stolta över", säger Karolina Halldin, projektledare från Krook & Tjäder.

Detaljplanen har nu godkänts, och enligt Helsingborgs stad möjliggör den byggandet av ett modernt akutsjukhus som uppfyller nutida krav och kan anpassas för framtida utveckling.

"Vi är stolta över att ha bidragit med vår långa erfarenhet av sjukhusprojekt och skapat förutsättningar för byggnader och lokaler som är anpassade för framtidens vårdbehov", säger Kerstin Eken, ansvarig för arkitektuppdraget på Carlstedt Arkitekter. "Vi har säkrat att fastigheten kan utvecklas långsiktigt med fokus på effektiva flöden, robust försörjning och god arbetsmiljö."

Det planeras för ett modernt och hållbart sjukhusområde som strävar efter hög vårdkvalitet, god arbetsmiljö, flexibilitet och möjligheten att expandera över tid. Sjukhusområdet kommer att innehålla en mängd olika faciliteter, inklusive akutsjukhus med psykiatri, avancerad vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, både ovan och under mark, samt parker och natur ingår.

"Ramboll har bidragit med expertis inom flera tekniska områden, inklusive konstruktion, installation, trafik, geoteknik och dagvattenhantering. Tillsammans med Region Skåne och Helsingborgs stad har vi skapat ett robust, effektivt och hållbart sjukhus med fokus på mediaförsörjning, flexibilitet och skyfall", säger Tomas Igergård, projektledare på Ramboll.

Region Skåne planerar att flytta in i det nya sjukhuset inom 15 år.