Park Central byggstartas

Foto: Jonas Jacobsson / Unspalsh

Park Central blir den första byggnaden som påbörjas i Centralstaden, en nyckeldel av utvecklingen kring Göteborgs centralstation. Byggnaden kommer att rymma kontorslokaler samt en av Västlänkens stationsuppgångar, tjänster och handel. Park Central är ett samarbete mellan Jernhusen och NCC, där både stations- och kontorsutrymmen utvecklas gemensamt.

Byggstarten markerar ett viktigt steg framåt i utvecklingen av området runt Göteborgs centralstation när en ny stadsdel tar form. Park Central består av en byggnad på cirka 40 000 kvadratmeter, innehållande en av Västlänkens stationsuppgångar på gatuplan. Byggnaden har en unik takpark för hyresgästerna och erbjuder ett brett utbud av service, coworking och handel inom fastigheten.