Detaljplanen för Göteborgs nya cityområde godkänd

Planen för området norr om Centralstationen har överklagats flera gånger, och idag, tisdag, kom domen från Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har fastställt kommunens beslut att godkänna detaljplanen. Bild: Göteborgs Stad.

Det senaste beslutet från Mark- och miljööverdomstolen innebär att detaljplanen för Norr om Centralstationen har fastställts och planerna för att skapa Göteborgsregionens nya cityområde intill Centralstationen kan nu börja förverkligas. Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant uttrycker sin glädje över beslutet och säger att detta är något som man har väntat länge på.

Detaljplanen, som antogs av kommunfullmäktige i april 2021, har varit föremål för överklaganden av bland annat Götiska Förbundet och Nätverket Trädplan Göteborg. Domstolens beslut att godkänna planen innebär att det inte finns påtaglig skada på riksintresset i Göteborgs innerstad, och att det inte finns skäl att upphäva beslutet att anta planen. Chefsjurist Lisa Holmdahl Pedersen förklarar att domen inte kan överklagas.

Området på cirka 20 000 kvadratmeter ligger intill Centralstationen, Nils Ericson Terminalen samt Västlänkens kommande uppgång. Det kommer att utvecklas till en livlig och blandad stations- och stadsmiljö med höga byggnader som kommer att förändra Göteborgs skyline. Området fylls med bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger och utvecklingen av området utförs av exploatören Jernhusen.