Boliden samarbetar med Thomas Concrete Group

Bild: Thomas Concrete

Boliden har uppnått ett tekniskt genombrott där slagg från befintlig metallproduktion vid smältverk kan omvandlas till cementersättning. Företaget meddelar att ett inledande projekt med den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group har verifierat både produktens och produktionsprocessens prestanda. Åke Roos, programansvarig på Boliden, förklarar:

– Hos Boliden strävar vi efter att leda industriomvandlingen, och vår nya produkt är ett exempel på hur innovation, anpassning och hundra år av ingenjörskonst kan skapa en ljusare framtid för kommande generationer. Cementproduktionen står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen, så branschen är ivrig att hitta nya alternativa produkter utan att kompromissa med kvalitet. Projektet med Thomas Concrete Group var därför ett naturligt steg i processen och illustrerar ett samarbete baserat på liknande ambitionsnivåer, säger Åke Roos.

Jämfört med traditionell betongproduktion kan produkten minska klimatpåverkan med omkring 95 procent för varje del traditionell cement som ersätts. 

Ett inledande projekt med den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group har bekräftat både produktens och produktionsprocessens prestanda. Produkten har vidare förbättrats, med dubbelt så hög reaktivitet jämfört med den första prototypen, vilket ger en högre utbytesgrad och ytterligare reducerat koldioxidavtryck.

– Vi strävar efter att kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck och att vara ledande i en mer hållbar byggsektor. Den svenska byggbranschen måste gå mot klimatneutralitet, och det måste ske snabbt samtidigt som konkurrenskraften bibehålls. Forskning och projekt av den här typen är därför helt avgörande, säger Lennart Björnström, COO på Thomas Concrete Group.