EcoDataCenter expanderar i Falun med ByggPartner

Foto: Vardan Papikyan / Unspalsh

EcoDataCenter planerar en omfattande expansion av sin anläggning i Falun och fortsätter sitt nära samarbete med ByggPartner.

Samarbetet mellan ByggPartner och EcoDataCenter har pågått sedan 2017, då de började arbeta tillsammans med EcoDataCenter 1 i Falun. Resultatet av detta samarbete är fyra unika datahallar i massivträ med en stark hållbarhetsprofil, täckande en yta på cirka 35 000 kvadratmeter.

Nu genomgår anläggningen i Falun en fördubbling av sin storlek och kapacitet. Delar av detta arbete har redan påbörjats och fortsätter nu i en ny fas av samarbete mellan ByggPartner och EcoDataCenter. Projekteringsarbetet har börjat under våren 2024.

"Det krävs en infrastruktur som kan hantera den växande mängden data, och vi anser att expansionen bör ske på ett hållbart sätt. Anläggningen i Falun och vårt samarbete med ByggPartner spelar en nyckelroll i den gröna omställningen," säger Peter Michelson, VD för EcoDataCenter.

En betydande aspekt av samarbetet är den lokala förankringen.

"När vi inledde samarbetet med ByggPartner 2017 var målet att två parter skulle kunna främja varandras tillväxt och stödja det lokala näringslivet. Det är mycket tillfredsställande att kunna fortsätta bygga på dessa framgångar," tillägger Peter Michelson.

Under 2024 fortsätter arbetet med EcoDataCenter 1, där ByggPartners nuvarande entreprenad sysselsätter närmare 300 personer under byggtiden. När allt är färdigställt under första kvartalet 2025 kommer datacentret i Falun att vara ett av landets största. Trots detta har samarbetet redan inletts för ytterligare expansion under de kommande åren.