Ängelholmslokaler tar första spadtaget för konceptförskola

Av: Caroline Benson

 

Den 14 maj markerades startskottet för byggandet av en ny förskola i Fridhem, Ängelholms kommun, med ett symboliskt spadtag. Deltagarna inkluderade representanter från Ängelholmslokaler, Ängelholms kommun, byggentreprenören PEAB, samt barn och pedagoger från Junibackens förskola.

Pernilla Nevsten, VD för Ängelholmslokaler, uttryckte glädje över att bidra till skapandet av trygga och stimulerande miljöer för barn. Projektet, Fridhems förskola, som rymmer 120 barn, är en del av ansträngningarna att minska behovet av tillfälliga lösningar i fastighetsbeståndet och passar väl in i den växande stadsdelen Fridhem, med närhet till centrala Ängelholm och omgivande grönområden.

Förskolan, på drygt 1550 kvadratmeter, fördelad på två plan och tre byggnadskroppar sammanlänkade med passager, inkluderar ett tillagningskök och en fantasieggande utemiljö på 4550 kvadratmeter. Utemiljön planeras för biologisk mångfald och barnens lek och rörelse, med grönytor, cykelstråk och lekutrymmen i närheten av förskolans centrum.

Designad av Liljewall Arkitekter och tillhandahållen via ADDA, är förskolan flexibel och anpassningsbar till platsens förutsättningar. Detta är den första konceptförskolan som Ängelholmslokaler bygger enligt Addas ramavtal, med syfte att minska projekterings- och produktionsledtiderna. Efter färdigställandet kommer projektet att utvärderas utifrån tid, ekonomi och verksamhetens perspektiv.

Vid spadtaget närvarade även Sten Christiansson (M), ny styrelseordförande för Ängelholmslokaler, Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande, samt Olle Olsson, regionchef på PEAB. Fyra barn från Junibackens förskola, tillsammans med pedagogen Annika Petersson, deltog också i evenemanget.