Vemdalsfjällens företagareförening driver hallbygget framåt

Peter Broberg är glad att sista pusselbiten kommit på plats för att bygget ska kunna ta fart! Fotograf: Caroline Fredin, Vemdalen design AB

I Vemdalen byggs nu allaktivitetshallen. Idag har Vemdalsfjällens företagareförening fått stöd från Region Jämtland Härjedalen, vilket var det sista steget för att påbörja bygget. Detaljprojekteringen av hallen börjar genast i samarbete med lokala företag och föreningar i Vemdalen och Hede. Planen är att hallen ska vara klar senast under första halvan av 2026.

b
Till vänster i bild syns hallen som den högsta vitfärgade byggnaden medan tidigare byggda delar av centrumsatsningen är markerade i svart färg.

Bakgrund

Under flera år har Vemdalsfjällens företagareförening aktivt arbetat för att bygga en allaktivitetshall med ett centralt läge i Vemdalen by, nära skolor och med direkt tillgång till busstorget och kollektivtrafiken. Hallen är fas 2 i utvecklingsplanen för Vemdalen by som företagareföreningen driver tillsammans med Klyftberget Fastigheter AB i det gemensamma bolaget Klyftberget Centrum AB (KCAB).

Fas 1 har redan slutförts enligt planerna. Det innebar byggandet av kommersiella fastigheter för dagligvaruhandel, frisör, mäklare och idrottsklinik, samt bostäder och säsongsboenden intill den nya allaktivitetshallen.

Tidigare har företagareföreningen fått stöd från kommunens försäljning av det kommunala bolaget HTAB. Det regionala stödet som nu har beviljats är den sista biten som behövdes för att starta byggandet av allaktivitetshallen. Resten av finansieringen kommer från medlemsföretagen i företagareföreningen och Klyftberget Fastigheter AB.

Aktiv fritid och nya möjligheter

Allaktivitetshallen kommer att öka aktivitetsutbudet i Vemdalen. Den ger möjlighet till ökad rörelse, förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna i Vemdalen och Hede med omnejd. Hallen blir en central mötesplats i byn och en ny attraktion för besökare, vilket förväntas förlänga säsongen, skapa fler arbetstillfällen och locka fler att flytta till området.

Hallen kommer att ha en fullstor handbollsplan som möjliggör många olika aktiviteter och uppfyller kraven för tävlingar/matcher i flera idrotter såsom innebandy, handboll, futsal, basket, volleyboll och badminton. Förutom hallen kommer byggnaden att innehålla en entréhall med café, ungdomsverksamhet, omklädningsrum och en del yta för framtida behov. Akustiska åtgärder kommer att vidtas för att möjliggöra olika evenemang som mässor, konserter och teater.

Det finns redan ett stort intresse för att boka hallen för olika evenemang och aktiviteter, och företagareföreningen hoppas kunna avlasta kommunen genom att erbjuda lokaler för ungdomsverksamhet och skolans idrottslektioner. Med den ökande befolkningen i Vemdalen med omnejd är det positivt att kunna erbjuda kommunen och idrottsföreningarna flexibilitet och framtida möjligheter.