Prisökningar i byggbranschen påverkar ACE-budget

Foto: Steve Johnson / Unsplash

Förslaget från Nämnden för Support och Lokaler är att öka budgeten för Arctic Center of Energy (ACE) med 75 miljoner kronor på grund av de betydande prisökningarna inom byggbranschen under de senaste åren.

Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för Support och lokaler, betonar vikten av ACE som en betydande investering med positiva effekter både lokalt i Skellefteå och på nationell samt internationell nivå. Han pekar på den snabba tillväxten och behovet av investeringar för att säkerställa tillgången på nödvändig kompetens.

Skellefteå kommun har nyligen genomfört en detaljerad planering och kalkylering av byggprojektet, vilket inkluderar kostnadsoptimering genom system- och materialval samt hänsyn till de ökade byggkostnaderna. Prisökningarna förklaras främst av högre kostnader för mark- och ventilationsarbeten, stål och trä. Även ökningen av total golvyta på grund av omlokaliseringen av fläktrummet till taket har påverkat kostnaden positivt genom ökad uthyrningsbar yta och förbättrade tekniska förutsättningar.

Fredrik Nilsson, fastighetschef vid Skellefteå kommun, förklarar att den ursprungliga budgeten på 360 miljoner kronor sattes 2022 och att de nuvarande justeringarna till stor del beror på prisökningar inom byggsektorn samt förändringar i byggets omfattning.

Byggprojektet har påbörjats med markarbeten i december 2023 för att förbereda tomten för konstruktionen. Byggnationen sker samtidigt med arbete på en uppdaterad detaljplan för Campus Skellefteå och en uppfräschning av befintliga områden. Förväntningarna är att antalet studenter på campus kommer att öka till 15 000 år 2040.

 

Fakta om  Arctic Center of Energy (ACE)

ACE är en planerad miljövänlig och energieffektiv byggnad med en trästomme, i linje med Skellefteå kommuns hållbarhetsmål för byggande. Den strävar efter att erhålla certifieringar enligt Miljöbyggnad 4.0 och NollCo2, vilket är en ambitiös standard endast några få byggnader når. Fasaden är designad med ett tredimensionellt gridsystem för att möjliggöra integration av återvunna material.

Byggnaden kommer att omfatta 8 300 kvadratmeter och sträcka sig över sju våningar. Den ursprungliga budgeten är fastställd till 360 miljjoner kronor. Förslaget från Nämnden för Support och lokaler är att öka denna budget med 75 miljoner kronor, vilket skulle resultera i en totalbudget på 435 miljoner kronor.

ACE är en del av den pågående utvecklingen på Campus Skellefteå med fler utbildningsmöjligheter och en betydande ökning av studentantalet. Byggnaden är tänkt att fungera som en ny central plats för samverkan, forskning och utbildning inom området för elektrifiering. Den kommer att hysa Arctic Center of Energy, ett kompetenscentrum drivet av Luleå tekniska universitet, Northvolt, Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun, bland annat.