Riksbyggen och Urbio skapar stadens biotop

Foto: Riksbyggen

Riksbyggens jubileumsfond "Den Goda Staden" har möjliggjort en nattrabatt som gynnar både boende och nattaktiva pollinerande insekter. Bakom initiativet står Riksbyggens fastighetsförvaltning i samarbete med Urbio landskapsarkitekter.

Nattrabatten är en urban biotop belägen i Lidköping vid Brf Lidköpingshus nr 14. Projektet har förvandlat en del av en klippt gräsmatta till en blommande buskplantering med fokus på arter som lyser i mörkret med sina ljusa och vita blommor. Många av växterna har en stark doft och fungerar som värdväxter för nattfjärilen ligustersvärmaren, en av de största svärmarna. Nattfjärilar är viktiga pollinatörer, men deras antal minskar drastiskt.

"Att skapa en rabatt är ett sätt att öka den biologiska mångfalden, något som många bostadsrättsföreningar kan göra. Detta är ett spännande projekt som vi kan lära oss mycket av. För att underlätta för fler föreningar att göra liknande insatser vill vi se ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar," säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen stödjer bostadsrättsföreningar i deras arbete för ökad biologisk mångfald genom hållbara idéer. Det kan handla om att anlägga ängar, bevara och plantera träd, eller skapa odlingslådor för de boende. Grönska och välskötta gårdar bidrar till trivsel och trygghet. Riksbyggen har lång erfarenhet och erbjuder ett brett utbud av förvaltningstjänster inom utemiljö, såsom trädgårdsdesign och skötsel av träd, buskar och planteringar.

Urbio har genomfört nattrabattprojektet med stöd från Riksbyggens jubileumsfond "Den Goda Staden" efter att ha ansökt med projektet "Sveriges första stadsbiotop". En stadsbiotop definieras här som stadselement i den byggda miljön som omformas och gestaltas för att främja biologisk mångfald och bidra med ekosystemtjänster.