Borås ska växa med järnvägen - två målbilder beslutade

Visionsskiss: Richard Mattsson, stadsarkitekt

Borås har skapat en gemensam vision för stadens utveckling längs den planerade järnvägen till Göteborg. Med strukturskisserna fokuserar de på att skapa gemensamma platser och livet mellan husen. 

– Målet med strukturskiss Västra centrum och Sydväst är att den nya järnvägen inte ska bli en barriär genom staden. Vi vill skapa fler sätt att ta sig över och under järnvägen och binda samman staden, så att det blir så bra som möjligt för boråsarna, säger stadsarkitekt Richard Mattsson.

Strukturskissen för Västra Centrum föreslår att Norrby och centrum ska kopplas samman med nya broar. Genom att flytta Norrbyleden till Magasinsgatan kan staden skapa en mer sammansmält stadsmiljö. Dessutom planeras för att aktivera Krokshallsberget som en del av det levande stationsområdet och för att bevara Viskans park genom området.

I Strukturskissen för Sydväst föreslås att de sydvästra delarna av staden, inklusive Regementet, Lusharpan och västra Göta, ska bindas närmare samman med centrum. Genom att utnyttja de stationsnära lägena och de oanvända ytorna strävar man efter att skapa en sammanhängande stadsmiljö från Regementet till centrum. Dessutom öppnar skissen möjligheten för en mer framträdande ingång till Borås för tågresenärer från Göteborg.

– Strukturskisserna pekar ut vår gemensamma riktning in i framtiden. Vi vill att den nya järnvägen ska bli en del av ett växande och sammanhållet Borås, förklarar Kerstin Hermansson, kommunalråd i Borås Stad.

Arbetet med att skapa strukturskisserna har varit en gemensam process med näringslivet och invånarna. Genom samarbete har samhällsbyggande nämnder och företag tillsammans utvecklat en vision för områdets framtid.

b
Borås Centralstation, taget från Krokshallsberget 2022. Foto: Wikimedia Commons

Källa: Borås stad