Hedeskogas återvinningscentral rustas upp

Foto: Sysav

In höst öppnar en uppgraderad och moderniserad återvinningscentral vid Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad. Både besökare och personal kommer att få ta del av flera förbättringar jämfört med den nuvarande anläggningen som byggdes 1995 och har varit i behov av upprustning under en längre tid.

Den nya återvinningscentralen kommer att placeras separat från avfallsanläggningen för att skilja trafiken åt. Besökare kommer att mötas av förbättringar, inklusive ett utökat återbrukshus vid infarten. Detta ger möjlighet för besökare att först tänka på återanvändning innan de slänger avfallet. Dessutom byggs en personalbod och båda byggnaderna är konstruerade av återbrukat tegel.

Den nya anläggningen kommer att ha en total yta på cirka 9 000 kvadratmeter, vilket är ungefär 3 500 kvadratmeter större än den nuvarande. En särskild plats för inlämning och sortering av farligt avfall kommer att finnas, liksom fyra containerfack, inklusive ett för insamling av mjukplast. Denna strukturerade och avskilda plats för farligt avfall kommer att vara under tak, vilket kommer att underlätta för både besökare och personal.

Invigningen av den nya återvinningscentralen vid Hedeskoga är planerad till hösten.