Wingårdhs och Skanska ska utveckla Malmös nya multisportbyggnad

Vy över multisportbyggnaden från nordväst. Foto: Wingårdhs / Skanska

Stadionområdet i Malmö kommer att genomgå stora förändringar och stärka sin roll som idrottsstadens nav. Efter en upphandling har Wingårdhs och Skanska fått i uppdrag att tillsammans med staden utveckla en multisportbyggnad i norra delen av området längs John Ericssons väg.

Byggnaden kommer att rymma en fullstor fotbollsplan, baskethall, träningslokaler, gym, konceptboende, gymnasieundervisningslokaler och kontor.

Stadionområdet har länge varit en central plats för idrott, utbildning och evenemang i Malmö, med cirka 80 föreningar, idrottsförbund, skolor och idrottsrelaterade företag. Den nya multisportbyggnaden, som beräknas stå klar 2027, kommer att erbjuda en mängd olika funktioner.

– Nu stärker vi Stadionområdet inte bara som idrottens självklara centrum i Malmö, utan även dess position nationellt. Den nya multisportbyggnaden som nu tar form kommer att spela en stor roll i områdets och Malmös framtid, och kommer att bli ett idrottens hus för generationer av Malmöbor som vill förverkliga sina drömmar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Vi är glada och stolta för förtroendet att i samarbete med Wingårdhs och Malmö stad få vara med och förverkliga multisportbyggnaden och ser fram emot den fortsatta utvecklingen av Stadionområdet. Vi bidrar med en stark organisation som har stor erfarenhet av samverkan i stora komplexa projekt, säger Pär Helm, distriktschef på Skanska.

– Vi ser fram emot att få vara med och forma framtidens stadionområde. Multisportbyggnaden kommer bli Stadionområdets framsida och dess ansikte mot staden, säger Joakim Lyth, arkitekt och kreativ ledare på Wingårdhs Malmö.

Källa: Malmö stad