Byggnadsnämnden främjar bostadsutveckling i norra Hökåsen och Forsby

Illustrationsplan över Dp 1962, Hökåsen. Skiss: Topia landskapsarkitekter

På torsdagens byggnadsnämnd beslutades om samråd för detaljplaner som möjliggör byggandet av 46 nya bostäder och en förskola i norra Hökåsen samt 100 bostäder och en förskola nära Forsby mellan Västerås och Skultuna.

Detaljplanen för norra Hökåsen, plan nr 1962, möjliggör byggandet av cirka 46 nya fristående småhus och en förskola med åtta avdelningar. Den nya bebyggelsen ska harmoniera med områdets karaktär som natur- och rekreationsområde. Planen inkluderar även en ny gata till bostäderna och förskolan samt nya gång- och cykelvägar.

– Läget är känsligt och kräver stor anpassning, men det är också attraktivt för bostäder med fina rekreationsmöjligheter och nära till kollektivtrafik och annan befintlig service i Hökåsen, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

Nämnden beslutade också om samråd för detaljplan nr 1981 för ett område nära Forsby mellan Västerås och Skultuna, längs Skultunavägen. Planen omfattar fastigheterna Forsby 1:3 och Skultuna-Gillberga 1:2 och gör det möjligt att bygga cirka 100 bostäder och en förskola. Bebyggelsen i Forsby består huvudsakligen av fristående enbostadshus på större tomter, med möjlighet till parhus och radhus på mindre tomter i södra delen av planområdet.

– Boendemiljön i detta område kan bli mycket bra med naturen nära och god tillgänglighet genom redan utbyggd cykel- och kollektivtrafikinfrastruktur, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.