Arcona och Genesta fortsätter samarbeta i Zinko-projektet

Foto: Antonio Janeski / Unsplash

Arcona och fastighetsbolaget Genesta har ingått ett avtal för att fortsätta sitt samarbete i projektet Zinko, som innebär omvandlingen av kontorsfastigheten Mullvadsberget 29 på Södermalm i Stockholm. Projektet omfattar cirka 15 700 kvadratmeter och de första hyresgästerna förväntas kunna flytta in i slutet av 2025. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 336 miljoner kronor.

I sin roll som totalentreprenör i samverkan får Arcona uppdraget att slutföra projektet, där de har varit delaktiga sedan 2021. Tidigare har de stöttat Genesta genom att identifiera utvecklingsmöjligheter för fastigheten, analysera tekniska förutsättningar, skapa kalkyler och planera genomförandet. Omvandlingen av kvarteret på Hornsgatan 122–130 har nu påbörjats och kommer att innebära en omfattande modernisering med fokus på hållbarhet, estetik och teknik. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM In-Use med ambitionen att uppnå den högsta nivån, Outstanding.

"Arcona är glada och stolta över att tillsammans med Genesta få fullfölja omvandlingen av Mullvadsberget 29 till Zinko. Här bevarar och värnar vi de tidstypiska arkitektoniska inslagen samtidigt som vi skapar en toppmodern, hållbar och attraktiv mötesplats både dag- och kvällstid. Vår långvariga och goda relation med Genesta har varit avgörande för projektets framgång hittills," säger Peter Kihlman, projektchef på Arcona.

Utöver en omfattande modernisering kommer renoveringen även att innefatta uppgradering av tekniken i samtliga fem huskroppar samt tillbyggnad av två våningsplan på Hornsgatan 124. Zinko kommer att bli ett kvarter som rymmer kontorslokaler men även butiker, gym och restauranger för att skapa ett levande gatuplan. De nya våningsplanen kommer även att inkludera en takterrass som hyresgästerna kan njuta av.