Lera som Byggmaterial - Invigning av MUR-RUM

Barnen bygger MUR-RUM inför invigningen. Fotograf: Stina Rix

Denna vecka invigs projektet MUR-RUM på Brunnshögs tillfälliga torg. Detta torg, beläget på lerjord, är en forskningsplats för framtidens hållbara byggmaterial, där skolbarn från Lund deltar aktivt i forskningsprocessen.

Projektet MUR-RUM drivs av Naturskolan i samarbete med HSB Skåne och Lunds kommun. I projektet får barnen engagera sig i forskning om lera som framtida byggmaterial, vilket främjar deras pedagogiska utveckling samtidigt som hållbara lösningar för framtidens boende utforskas.

- Barnen är vår framtid och de kommer att bo i våra framtida bostäder. Det är viktigt för oss att stödja projekt där barnen får vara delaktiga i bostadsutvecklingen och lära sig om hållbara lösningar, säger Caroline Sellström, affärschef för Bostad och medlem hos HSB Skåne.

På Brunnshögstorget har eleverna undersökt lera som ett hållbart byggmaterial och tillsammans byggt en mur. De har även byggt modeller i sina klassrum och lärt sig om byggandets historia.

HSB forskar nu på att använda lera i framtida nyproduktionsprojekt. Genom HSB Living Lab följs processen från jordanalys till produktion av lerväggar och deras klimatpåverkan analyseras.

- Lera har stor potential att bli ett framtida hållbart byggmaterial i Sverige. Vi vill skaffa oss kunskap om materialet och undersöka möjligheterna att använda lera i bostadsbyggande, säger Emma Sarin, projektchef på HSB Living Lab.

Genom att forska på alternativa byggmaterial och inkludera barnens perspektiv i utformningen av det tillfälliga torget, skapas en inkluderande och inspirerande plats som välkomnar människor i alla åldrar.