FRIBO vinner byggpris

Foto: Jeriden Villegas / Unsplash

Det kommunägda bostadsbolaget FRIBO i Fristad fortsätter att framgångsrikt bygga hyreslägenheter i trähus. Deras projekt Prästhöjden vann första pris i Sveriges Allmännyttas tävling för bästa bygge 2024.

"Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda efter en noggrann bedömning av en högt kvalificerad jury," säger FRIBOs VD Kjell-Ove Sethson.

FRIBO deltog i tävlingen med sitt nybyggda trygghetsboende, som erbjuder bostäder för personer över 70 år. Boendet består av 29 lägenheter med hög tillgänglighet och gemensamma ytor för sociala aktiviteter, fester och gästboende för besökande vänner och familj. Juryns motivering löd:

"Vackert och fint placerat intill skogen, där det är tydligt att de boende trivs. Karaktären är en långt driven träarkitektur förankrad i den svenska träbyggnadstraditionen som tar den traditionella svenska träarkitekturen in i modern tid."

Byggnaden ligger i utkanten av Fristad, där skogen med tallar och björkar öppnar sig i en glänta. På våren kan man höra grönsångaren sjunga här.

"Huset är byggt för att stå för alltid, med ett evighetsperspektiv," säger Kjell-Ove Sethson. "Det finns ingen anledning att bygga något som ska användas och sedan slängas. Vi satsar på kvalitet och använder trä som är enkelt att underhålla, vilket innebär att det inte finns någon gräns för hur länge det kan stå."