KlaraBo och OBOS vinner markanvisning för 300 nya bostäder i Hyllie

Projektet Boostad innefattar 300 lägenheter i Hyllie. Bild: OBOS

I april 2022 vann KlaraBo och OBOS förslag ”Boostad” en markanvisningstävling utlyst av Malmö kommun för att skapa ett helt nytt kvarter, Öster om mässan, i Hyllie. På tekniska nämndens möte i Malmö Stad den 28 maj godkändes markanvisningen, vilket innebär att de 300 bostäderna inom Boostad, med hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter, ska byggas. Detaljplanen för projektet har fått lagakraft och byggstart är planerad till våren 2026.

Malmö stads modell Mallbo (Malmö Allemansrätt Boende) syftar till att göra bostäder av god standard tillgängliga för alla Malmöbor. För att hålla nere byggkostnaderna och hyrorna sänker Malmö stad tomträttsavgälden för den aktuella tomten och tillåter färre parkeringsplatser i utbyte mot att byggherren satsar på mobilitetsåtgärder för de boende. Målet för kvarteret är att skapa en mer hållbar bostads- och kontorsmarknad inom alla områden, med ett starkt fokus på både miljömässig och social hållbarhet.

Boostad utvecklades av flera aktörer med en gemensam vision om långsiktig och hållbar stadsbyggnad, där människor från hela samhället kan mötas och bo. Partnerskapet vill erbjuda ekonomiskt tillgängliga och miljömässigt hållbara bostäder för en bred målgrupp. Genom smarta byggnader och effektiv förvaltning, som leder till lägre driftskostnader, möjliggörs låga hyror.

- Jag är väldigt glad över beskedet att vi äntligen kan sätta igång planerna för 300 bostäder i Hyllie. Boostad är ett fantastiskt spännande projekt med höga ambitioner vad gäller både livet mellan husen och bostädernas kvalitet. Mallbo-modellen passar perfekt med OBOS arbete för att öppna dörrarna till bostadsmarknaden för fler, oavsett ålder, bakgrund eller yrke, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya hem.

Projektet inkluderar solceller på taken som möjliggör produktion, lagring och delning av energi mellan fastigheterna. Exteriörerna kommer att präglas av tegel och trä, med en gemensam trädgård och gårdsskog på innergården som erbjuder sociala ytor. Aktivitetslokaler och en förskola kommer att ligga i nära anslutning till fastigheterna. Lägenheterna, som varierar från ett till fyra rum, kommer att ha yteffektiva lösningar som passar olika hushållsstorlekar och behov.