Förskola med bergvärme och solpaneler

Roger Ekeroos, barn och utbildningsnämndens ordförande, Tobias Lagerwall, projektchef Hemsö och Simon Hagman, projektchef K21 Entreprenad är glada för att Forshälla-Strands förskola växer fram och nu har tätt hus. Foto: Uddevalla kommun

Forshälla-Strands förskola, belägen i Råssbyn, är under snabb utveckling och planeras öppna våren 2025. Byggnaden har nu fått ett tätt hus, vilket innebär att byggnadsstrukturen är tillräckligt sluten för att inomhusarbeten kan fortsätta oberoende av väderförhållanden. Fastighetsbolaget Hemsö bygger förskolan på uppdrag av Uddevalla kommun, och K21 Entreprenad är totalentreprenör för projektet.

Nuvarande Arbetsmoment

Bygget befinner sig i en intensiv fas med flera parallella arbeten. För närvarande pågår installationer av el, ventilation och vatten- och avloppssystem (VA). Inomhus fortsätter snickeriarbete, målning och montering av mellanväggar. Taket är besiktigat och färdigt, och solpanelerna är installerade. Fasaden är under uppsättning, och utomhus sker markarbeten för att förbereda för förskolans utemiljö.

Design och Funktionalitet

Den tvåvåningsbyggda förskolan kommer att ha kapacitet för upp till 160 barn, fördelade på åtta hemvister med fyra entréer på markplan. Förskolan utrustas med ett tillagningskök, groventréer med kapprum, grupprum, skötrum, toaletter, samlingsrum/hemvist, ateljéer och ett torg/matsal.

Byggnaden ska värmas med bergvärme och kommer ha solpaneler på taket. Hela byggnaden certifieras enligt Svanen, vilket innebär höga krav på miljövänliga material och hållbarhet. Detta certifikat garanterar att byggnaden bidrar till en hälsosam och säker miljö för barnen och personalen.

Platsens Fördelar och Utemiljö

Förskolan byggs i en naturskön miljö med närhet till skog, ängar och åkrar samt en utsikt mot havet. Utemiljön kommer att vara varierad och anpassad för barn i olika åldrar, med en kuperad terräng, buskar, träd, trappor, gångar, vindskydd och en liten scen. Byggnadens färgsättning blir olivgrön med gula inslag vid fönstren, vilket smälter in i den omgivande naturen.

Samverkan och Framtid

När förskolan är färdigställd kommer den att hyras ut till Uddevalla kommun enligt ett samverkansavtal med Hemsö. Roger Ekeroos, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, uttrycker glädje över att de långsiktiga besluten om fler och bättre förskolelokaler nu blir verklighet. Tobias Lagerwall, projektchef på Hemsö, understryker stoltheten över att skapa en förskola som kommer att vara en viktig del i många barns liv, byggd med hållbara och hälsosamma material enligt Svanen-standard.